Αρχική Αιτήσεις

Αιτήσεις


Έναρξη και κατάθεση αιτήσεων


Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιείται την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ενώ η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά την 1η Αυγούστου του ημερολογιακού έτους.


Η κατάθεση αιτήσεων των Ανεξάρτητων Σπουδαστών μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους μέχρι δύο μήνες πριν την έναρξή του κάθε Εξαμήνου.