Επικοινωνήστε μαζί μας.

Το τμήμα βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Λουκάς στην Καβάλα στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του Δ.Π.Θ . Επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης.Αποστολή Μηνύματος  
+