Αρχική Διεπιστημονικά Σεμινάρια

Διεπιστημονικά Σεμινάρια

Στο επιστημονικό Σεμινάριο, επιστήμονες που καλούνται από το εξωτερικό, μέλη ΕΠ-ΔΕΠ, ερευνητικοί φορείς, εταιρίες, μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ προβλέπε­ται να παρουσιάζουν επίκαιρους επιστημονικούς / ερευνητικούς προβληματισμούς σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το Σεμινάριο αποσκοπεί ιδιαίτερα στην προώθηση του ακαδημαϊκού διαλόγου μέσα από διαλέξεις και επιστημονικές ημερίδες που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη και συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.



Στην θεματική του εντάσσονται τα παρακάτω αντικείμενα:



- H διεθνής επιστημονική επικαιρότητα (νέα δημοσιεύματα, αποτελέσματα ερευνών, νέες επιστημολογικές προσεγγίσεις)


- H ελληνική επιστημονική επικαιρότητα


- Zητήματα της τρέχουσας εκπαιδευτικής επικαιρότητας.