Αρχική Δίδακτρα

Δίδακτρα

Το Π.Μ.Σ. είναι χωρίς δίδακτρα.

Ωστόσο, υπάρχει ένα αρχικό κόστος εγγραφής ίσο με 500 ευρώ.