Αρχική Χαιρετισμός του Διευθυντή

Χαιρετισμός του Διευθυντή


Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ) “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών” (MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers) του Τμήματος Πληροφορικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Ο χώρος της τεχνολογίας βιώνει την 4η επανάσταση της (Industry 4.0), σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον άνθρωποι, μηχανές, συσκευές, ρομπότ και κάθε είδους κυβερνoφυσικά συστήματα αλληλεπιδρούν μέσω του διαδικτύου ή/και εφαρμογών, με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη ολοκλήρωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (επαγγελματική εργασία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση κ.α.).


Κομβικό σημείο στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου αποτελεί η χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και υπολογιστών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος προγράμματος.


Η ανάγκη για εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στις παραπάνω τεχνολογίες αιχμής, αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος, για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Το ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών» είναι ερευνητικού χαρακτήρα από την φύση του, αφού οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν εξειδίκευση μέσω της επιλογής των κατάλληλων μαθημάτων μέσα από μία δεξαμενή μαθημάτων και της εκπόνησης ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για δύο εξάμηνα.


Ο στόχος της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, αναφορικά με ένα εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής και των υπολογιστών.


Στοχεύουμε στο να αποτελέσει το παρόν ΠΜΣ το εφαλτήριο εξέλιξης για κάθε απόφοιτο μας στον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό στίβο παρέχοντας του τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τα οράματά του και να τα πλησιάσει περισσότερο.


Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω οι σπουδές σας στο πρόγραμμα να είναι ευχάριστες και εποικοδομητικές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.Ο Διευθυντής

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας