Αρχική Κατηγορίες Φοιτητών

Κατηγορίες Φοιτητών

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής.